Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering 2017

Beste leden,

Hierbij nodigen wij  u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 23 november 2017
Aanvang: 20.00 uur
In Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering van 24 november 2016
 4. Jaarverslag 2016-2017
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Jacob Stienstra: herkiesbaar
 9. Rondvraag en pauze
 10. Na de pauze:
  een gastspreker van formaat en wel:
  ERIK HULZEBOSCH, (oud)schaatser, zanger én spreker. In ‘97gold hij als de favoriet voor de Elfstedentocht!
 11. Sluiting

Entree leden: gratis
Tegen betaling van € 5,= zijn ook niet leden van harte welkom! Wij verwachten een grote opkomst, dus kom op tijd want, VOL is VOL!