Bestuursvergadering 2015-2016

Info van ijsclub “De IJlster Schaats”

De eerste bestuursvergadering van het seizoen 2015-2016 is weer een feit en als bestuur zijnde waren we het in één opzicht helemaal met elkaar eens: wij zijn klaar voor een strenge winter!
Of eerlijk gezegd: we zijn ook wel weer eens toe aan een strenge winter! De ijsbaan heeft het nog even goed te verduren gehad tijdens het Festival 2015 en nu zijn wij weer aan de beurt.
De afgelopen weken zijn er nog een aantal lantaarnpalen geplaatst bij het clubgebouw dus:
genoeg licht om de schaatsen onder te binden.
Mocht Koning Winter het nu weer af laten weten dan hebben wij in elk geval een uitje gepland in de voorjaarsvakantie 2016, om met de schoolkinderen (bovenbouw) naar de nieuwe ijshal in Leeuwarden toe te gaan voor een heerlijke schaatsmiddag.
De jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar iets eerder dan gebruikelijk en wel op donderdag 12 november a.s. We hebben een markante spreker bereid gevonden in de persoon van de u allen bekende Eelke Lok. De leden van de ijsclub ontvangen zoals gewoonlijk nog een uitnodiging voor deze avond in de brievenbus.
Dat brengt ons op het volgende onderwerp. Iedereen die graag wil schaatsen op de ijsbaan, behoort lid te zijn van de ijsclub. Er is echter gebleken dat dit, bewust of onbewust, niet altijd het geval is. Omdat er meerdere toegangen zijn naar de ijsbaan is dit moeilijk voor ons om te controleren. Vandaar dat we eind oktober, begin november een ledenwerfactie willen houden.

Bent u/ ben jij  (nog) géén lid van de ijsclub? Meld u/je dan aan via deze website www.ijlsterschaats.nl   De kosten: Een  gezinslidmaatschap  € 5,00 per jaar. Een persoonlijk lidmaatschap  € 4,00 Natuurlijk kunt u/kun jij ons ook  steunen door donateur te worden.
Een donateur betaald € 2,50 per jaar.
Nog niet aangemeld en nog niet op onze ledenlijst ? Dan kunt u iemand van onze club bij u/je aan de deur verwachten met de vraag of u/jij  lid/donateur wilt worden. Wij hopen op een grote toename van het ledenaantal zodat we de prijzen van het lidmaatschap laag kunnen houden.

Bestuur ijsclub “de IJlster Schaats”