Algemiene ledefergadering 2011

Dit jaar is de ledenvergadering op 24 november om 20.00 uur in het Wapen van IJlst
Met als speciale gast de zanger Bauke van der Woude omdat de ijsclub 140 jaar bestaat!
Naast zanger Bauke van der Woude nog een groot schaatser als speciale gast.
En wat hij of zij speciaal in IJlst komt doen ???
» Download de volledige uitnodiging hier.