1871 li1li1li1 De IJlsterschaats li1li1li1 2024

De IJlsterschaatsclub, 153 jaren jong. Ride as it kin, warber as nedich…

Iisferiening “De IJlster Schaats” is al 153 jier in begryp yn Drylts.
De feriening soarget foar it yn stân hâlden fan de iisbaan en de foarsjennings dy’t derby hearre.
As it bûtewetter noch net sterk genôch is, dan kin elk op de Dryltser iisbaan terjochte.
Jong en âld kinne hjir feilich reedride.

iisbaan-jan2010-031De iisbaan hat in prachtige lokaasje en is maklik te berikken.
Njonken baantsje lûke wurde der ek aktiviteiten organisearre foar de leden en de jongerein lykas koarte en lange baan wedstriden.  Al twa kear hat de feriening mei súkses de ‘Ronde van IJlst’ organisearre; in toertocht foar jong en âld op it bûtewetter.  At der in winter gjin iis is, dan gean we mei de bern fan de basisskoallen in middei nei it Thialf. Troch in soad dingen sels te dwaan en troch sponsoring stiet der ek in moai klupgeboutsje mei û.o. ‘koek en zopie’ en muzyk foarsjennings. Jûns kin de baan ferljochte wurde.

De iisbaan is allinnich tagonklik foar leden.

Alle jierren wurdt der in jierfergadering holden mei in ynteressante sprekker. De fergadering is yn novimber en de leden krije hjirfoar in útnoeging.

“De IJlster Schaats” is al 153 jaar een begrip in de IJlster samenleving.  De vereniging draagt zorg voor het in stand houden van de ijsbaan en de voorzieningen die daarbij horen.  Als het diepe water nog niet sterk is, is de ijsbaan een plaats waar kinderen en volwassenen veilig en gezellig kunnen schaatsen.  De ijsbaan is alleen toegankelijk voor leden.  Dankzij zelfwerkzaamheid en sponsoring staat er een mooi ijsclubgebouwtje met o.a. een ‘koek en zopie’ voorzieningen en ’s avonds kan de baan verlicht worden.

Naast recreatief schaatsen worden er op de prachtig gelegen ijsbaan ook activiteiten georganiseerd voor de leden en de jeugd.  Bovendien heeft de vereniging tweemaal met succes de Ronde van IJlst georganiseerd, een schaatstoertocht voor jong en oud op het buitenijs. Als er een winter geen ijs is, wordt er een schaatsmiddag voor de jeugd naar Thialf georganiseerd. Ieder jaar wordt er een jaarvergadering gehouden met een interessante spreker.

Lidmaatschap van De IJlster schaats club.

Hoe u lid of donateur kunt worden

De club bestaat momenteel uit ongeveer 520 leden en 80 donateurs. Een gezinslidmaatschap kost €5.- per jaar, een persoonlijk lidmaatschap is €4.- per jaar en een donateur ondersteunt de vereniging jaarlijks met een bedrag van €2.50. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via de mail op: ijlsterschaats@gmail.com.

U wilt zich aanmelden?

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw keuze:

    Back to Top